Aeroxspecials
Image default
Electronica en Computers

De voordelen van technologie zoals de ESP8266 voor kinderen

Kinderen van nu hebben eerder en vaker te maken met technologie dan toekomstige generaties.  Onze nieuwste generaties kinderen zullen nooit een wereld kennen zonder de verbindende krachten van internet, mobiele telefoons en voortdurende communicatie met de rest van de wereld. Wat kunnen de kinderen van vandaag winnen bij deze vroege toegang tot technologie? Heel veel. Hier zijn 5 voordelen van technologie zoals ESP8266 voor kinderen.

Het leidt tot grotere onafhankelijkheid

De informatiebronnen op het internet en in specifieke online bibliotheken, brengen een veel grotere toegankelijkheid van vroeg onderwijs dan beschikbaar was voor de vorige generaties. Onderzoeksprojecten met behulp van de ESP8266 kunnen nu worden gedaan zonder een fysieke bibliotheek binnen te stappen, omdat er zoveel bronnen online zijn. Dat wil echter niet zeggen dat we geen boeken meer nodig hebben. In feite is het internet een bron die een betere toegang tot boeken en informatie van hoge kwaliteit mogelijk maakt.

De voordelen van een gemakkelijkere toegang tot informatie strekken zich uit van het klaslokaal tot het vergaren van algemene kennis. Wanneer kinderen kunnen uitvinden hoe ze hun eigen vragen kunnen beantwoorden, kan dit hen aanmoedigen om verder onderzoek te verrichten en onafhankelijke gedachte sporen te volgen. Dit proces kan de onafhankelijkheid en het academisch zelfvertrouwen van kinderen vergroten en hun belangstelling voor nieuwe hobby’s helpen ontwikkelen.

ESP8266 stimuleert betrokkenheid en verbeelding

Technologie zoals ESP8266 moedigt niet alleen sociale interactie aan, maar kan leerlingen ook inspireren om een actievere rol te spelen in de klas of in het onderwijs in het algemeen. Interactieve spellen stimuleren de wil van kinderen om taken voor korte- en langetermijndoelen te voltooien, waardoor logisch redeneren wordt ontwikkeld.

Online games stimuleren het volbrengen van taken voor kortetermijndoelen (zoals levels halen in een computerspel of een hogere score halen) – een cruciaal onderdeel van de ontwikkeling van wiskundige en logische denkvaardigheden. Het bereiken van het volgende niveau in een spel kan kinderen ertoe aanzetten te vragen wat de volgende stap is – in een spel of bij het leren van een nieuwe vaardigheid – en zo helpen bij het doorzettingsvermogen.

Het internet kan kinderen ook laten kennismaken met standpunten, culturen en wereldbeelden waartoe zij anders geen toegang zouden hebben en kan hen in staat stellen zich beter in anderen in te leven. Technologie kan kinderen niet alleen in contact brengen met andere delen van onze wereld, maar kan ook fantasiewerelden tot leven brengen en zo de verbeelding en het leervermogen bevorderen.

Ontwikkelt kerncompetenties tijdens de vroegschoolse educatie 

Het gebruik van technologie in de vroege kinderjaren stimuleert de ontwikkeling van hand-oog coördinatie en fijne motoriek. Een voorbeeld hiervan zijn online spelletjes, waarvan vele afhankelijk zijn van de snelheid van bewegingen. Veel computerspelletjes stimuleren ook de aandacht voor details en het vermogen om aanwijzingen samen te stellen waarmee een probleem kan worden opgelost. Deze vaardigheden van kritisch denken kunnen van cruciaal belang zijn voor het samenstellen van onderzoek, het schrijven van literaire analyses en andere taken in het onderwijs en op het werk later in het leven.

Spellen voor jonge kinderen kunnen ook de taalvaardigheid verbeteren. Kinderen leren niet alleen lezen, maar leren ook hoe ze woorden moeten uitspreken en de fijne kneepjes van taal moeten begrijpen door spelinstructies op de Pi 400 op te volgen.

http://elektor.nl