Aeroxspecials
Image default
Bedrijven

Middelbaar beroepsonderwijs

Er zijn heel erg veel verschillende soorten onderwijs in Nederland, dat is iets waar Nederland heel erg trots op mag zijn. Een voorbeeld van een stroming is het middelbaar beroepsonderwijs. Het is onderwijs dat aansluit op de middelbare school. Het vmbo bereid je voor op het mbo, maar ook met een havodiploma kan je aan het mbo studeren. Mbo-opleidingen bereiden je voor op een specifiek vak of beroep, zoals bakker of pedicure.

 

Verschillende niveaus

Op het mbo zijn er verschillende niveaus; niveau 1, niveau 2, niveau 3 en niveau 4. Niveau 1 is een entreeopleiding voor eenvoudig uitvoerend werk. Niveau 2 is basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk. Niveau 3 is een vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar en niveau 4 is een middenkaderopleiding, hierna kan iemand volledig zelfstandig een beroep uitoefenen.

 

Vavo

De vavo is een afkorting voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Op de vavo kunnen volwassenen een specifiek onderwijs behalen, denk hierbij aan vwo of havo. De vavo is bedoeld voor mensen van 18 jaar of ouder. Deze volwassenen hebben bijvoorbeeld geen middelbareschooldiploma gehaald, ze willen een hoger diploma of ze willen voor bepaalde vakken een deelcertificaat halen vanwege hun vervolgopleiding.

 

Het beoefenen van programma’s zoals formule in Excel

Er zijn heel erg veel programma’s met verschillende functies, voorbeelden hiervan zijn Canva, Excel en Power BI. Het is noodzakelijk om hier lessen in te krijgen omdat ze erg ingewikkeld zijn. Gelukkig heeft het onderwijs in Nederland hieraan gedacht en geven ze tegenwoordig lessen in deze vakken. Zo leren ze bijvoorbeeld om formule in Excel te gebruiken. Ook worden er tentamens over gemaakt, zodat het ook daadwerkelijk getoetst wordt. Dit allemaal zorgt ervoor dat studenten optimaal worden voorbereid op het werkveld waarin ze gaan werken in de toekomst. Nederland mag hier heel trots op zijn.

https://hulpbijexcel.nl/optellen-in-excel/