Aeroxspecials
Image default
Woningen

Hypothecair krediet: een betere bescherming voor kredietnemers

appartement te huur

Consumenten beter informeren en beschermen. Dit is de hoofddoelstelling van de Europese Hypotheekrichtlijn (MCD) (ook bekend als Richtlijn 2014/17 / EU). Concreet: wat betekent dit voor toekomstige leners? Kort overzicht. Nu wordt de lener beter geïnformeerd voordat de hypotheek wordt afgesloten. Ze zijn ook beter beschermd.

Waarom deze wet?

De hypotheekcrisis van 2008 dwong de Europese Unie tot hervorming van de vastgoedkredietmarkt. Daarom zijn de MCD-richtlijnen tot stand gekomen: het biedt een kader voor verschillende deelnemers aan vastgoedkrediet (kredietnemers, kredietverstrekkers en tussenpersonen).

De richtlijn standaardiseert de regelgeving van de afdeling. Het hoopt een goede presterende markt voor hypothecair krediet tot orde te brengen, zodat leningen grotere kansen op succes krijgen door middel van juiste informatie en consumentenbescherming.

De Europese Richtlijn van 4 februari 2014 werd omgezet van de wet van 22 april 2016 naar Belgisch recht, die van kracht werd op 1 april 2017. Ze behandelt veel onderwerpen, waarvan sommige erg technisch zijn. We beperken ons hierbij bewust tot onderwerpen die te maken hebben met consumenten die op zoek zijn naar hypotheekleningen.

Wat heeft de lijn te bieden aan kredietnemers?

De nieuwe wet verplicht kredietverstrekkers en tussenpersonen om consumenten die op zoek zijn naar hypotheken gratis en transparant te informeren, inclusief alle kosten van het betrokken krediet, zodat ze aanbiedingen van verschillende kredietverstrekkers gemakkelijk kunnen vergelijken.

Het is van toepassing op de volgende punten:

  • Van plan zijn onroerend goed te kopen of te behouden, ongeacht de aanbetaling
  • Een van beide
  • Ongeacht het doel, er is een hypotheekgarantie (abonnement, machtiging of belofte) als onderbouwing.
  • Potentiële leners vinden deze transparante informatie in ESIS-documenten en APR.

Wat is het ESIS-document en waarvoor dient het?

Dit is een gestandaardiseerd informatieblad – het Europees gestandaardiseerd informatieblad (ESIS) – bevat 15 delen, die alle kenmerken van het aangevraagde krediet bevatten en structureren. Het moet helemaal volledig worden ingevuld en er mogen geen schrapen zijn. Op deze manier kunnen kredietnemers beschikbare kredietproducten vergelijken, hun gevolgen evalueren en juiste beslissingen nemen.

Wat is het JKP?

Naast de rentevoet van het krediet zelf (debetrentevoet), moet de kredietgever of tussenpersoon ook systematisch de jaarlijkse rentevoet (JKP) mondeling en schriftelijk aan consumenten meedelen.

Zoals de naam suggereert, houdt dit percentage rekening met:

  • Alle eenmalige uitgaven met betrekking tot krediet
  • Alle kosten verbonden aan het bestelde product om zo een betere rente te bekomen.

Als u een kredietbrief aanvraagt ​​bij een onafhankelijke kredietbemiddelaar, vermeldt het ESIS-document de maximale commissie die de tussenpersoon voor het kredietbrief in rekening kan brengen, naast de vergoedingen die zijn opgenomen in het JKP. Indien goedgekeurd.

koopwoningen

https://be.propenda.com

Gerelateerde artikelen

Kies bewust en kies voor een elektrische boiler met anti-kalk functie.

Meterkast vervangen Amsterdam

Wonen in Amsterdam of Almere?