Aeroxspecials
Image default
Rechten

Verschillende soorten letselschade bedragen

Er zijn verschillende soorten van letselschade vergoeding. En het maakt niet uit waar u bent in uw zaak, het is belangrijk dat u een goed begrip heeft van welk(e) type(n) van letselschade bedragen er zijn.

Deze gids voor de verschillende soorten van letselschade vergoeding kan nuttig zijn tijdens uw schikkingsonderhandelingen of proces. 

Schadevergoeding bij een letselschadeclaim

Letselschadeclaims zijn rechtsvorderingen waarbij iemand lichamelijk, geestelijk of emotioneel letsel heeft opgelopen of materiële schade heeft geleden. Deze verliezen zijn meestal het gevolg van een of ander ongeval. Als de benadeelde partij een claim of rechtszaak indient, dan zullen zij over het algemeen een vorm van financiële compensatie vragen aan de partij die verantwoordelijk is voor het veroorzaken van het ongeval. Deze schadevergoeding wordt ook wel compenserende schadevergoeding genoemd, omdat de ontvanger wordt gecompenseerd voor het letsel dat hij of zij heeft opgelopen. 

Wanneer wordt een schadevergoeding toegekend?

Zoals hierboven vermeld, wordt schadevergoeding meestal toegekend met het doel de benadeelde persoon of partij (de “eiser”) te herstellen in de positie waarin hij zich bevond voordat de schade of het verlies zich voordoet. Compenserende schadevergoeding wordt dus toegekend in gevallen waarin schade, letsel of verlies is opgetreden. 

In het algemeen zijn er twee hoofdtypes van schadevergoedingen: Bijzondere schadevergoeding en algemene schadevergoeding:

Bijzondere schadevergoedingen zijn bedoeld om de benadeelde te herstellen in de positie waarin hij zich bevond voordat de schade of het letsel zich voordeed. 

Dit omvat meestal schade die kan worden berekend, zoals medische kosten, schade aan eigendommen, verlies van loon of inkomsten, en andere kwantificeerbare verliezen.

Algemene schadevergoeding kan worden toegekend voor verliezen die niet gemakkelijk in geld kunnen worden uitgedrukt. Dit kunnen verliezen zijn die verband houden met emotioneel leed, laster, of verlies van consortium of kameraadschap.

Wat moet ik bewijzen om schadevergoeding te krijgen?

Om schadevergoeding te krijgen, moet de eiser verschillende aspecten van zijn vordering bewijzen. In de meeste gevallen zal hij moeten bewijzen dat de schade zich daadwerkelijk heeft voorgedaan, en dat deze is veroorzaakt door de wederpartij (de gedaagde). Dat wil zeggen dat zij moeten aantonen dat het gedrag van de verweerder de schade heeft veroorzaakt.

In de meeste gevallen zal de schade worden veroorzaakt door een vorm van nalatigheid van de verweerder. Een voorbeeld hiervan is wanneer het nalatig rijgedrag van de gedaagde een ongeval heeft veroorzaakt waardoor de eiser letsel heeft opgelopen (bijvoorbeeld wanneer hij te hard reed). 

Om uw vordering te bewijzen, zult u verschillende vormen van bewijs willen bewaren en verzamelen die in de rechtbank kunnen worden gebruikt om uw zaak te ondersteunen. Deze kunnen omvatten:

  • Verklaringen van getuigen;

  • Foto’s of video die verband houden met het ongeval of incident;

  • Diverse documenten, zoals medische rekeningen of politierapporten;

  • Fysiek bewijs, zoals gebroken glas, deuken, of andere schade; en

  • Elk voorwerp of bewijs dat de rechtbank kan helpen uw schade te berekenen.

U kunt ook altijd de hulp inschakelen van een letselschadebureau.

https://letselschadebureau.nl/