Aeroxspecials
Image default
Zakelijke dienstverlening

Ontslagverwerking met outplacement

Het is al even terug, maar in de jaren 80 was er door een grote economische crisis in de Verenigde Staten een grote ontslaggolf. Uit onderzoek bleek dat ontslag krijgen één van de meest stressvolle periodes uit iemands leven is. Zelfs een scheiding werd als minder stressvol ervaren. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat mensen die ontslagen werden broodnodig hulp konden gebruiken. Het verlies van een baan moest verwerkt worden en mensen moesten weer aan een nieuwe baan geholpen worden. Dat was de geboorte van het fenomeen outplacement.

Ontslagen worden kan grote gevolgen hebben. Misschien wel veel meer dan men in eerste instantie denkt. Bovendien kan ontslag van één of meerdere collega’s ook voor de nodige onrust zorgen bij de achterblijvers. Vaak zorgt ontslag dus voor heftige emoties.

Kortom, een ontslagkwestie kan dus nogal wat te weeg brengen. Uiteraard kan een goed gesprek helpen. Vaak komt er dan de nodige boosheid naar boven en zijn er vele verwijten richting de werkgever. Soms met inzet van advocaten en bij escalatie dreigt vaak een onoplosbaar conflict. De medewerker meldt zich ziek, de bedrijfsarts wordt ingeschakeld en het wordt één groot drama. Zowel de werkgever als de werknemer zijn hier veel energie aan kwijt en alleen de advocaten hebben voordeel bij het arbeidsconflict. Het wordt vervolgens heel moeilijk om nog objectief naar het ontslag te blijven kijken. Tenzij u onze hulp daarbij inschakelt.

Wanneer starten met outplacement?

U bent immers specialist in uw vak en wij zijn dat ook. Met ons specialisme ‘outplacement’ kunnen wij werkgever en werknemer helpen en de situatie naar ieders tevredenheid oplossen. Maar doe dat wel op tijd. Dit klink misschien wat overdreven maar op tijd beginnen is wel belangrijk. Onze ervaring is namelijk dat het na een ontslaggesprek voor medewerkers fijn is om direct te kunnen praten over de nieuwe situatie.

Outplacementbureau Werkcontact in Den Haag is vooral gespecialiseerd in de meer ervaren medewerkers (50-plussers).

Met outplacement wordt een nieuw perspectief geboden. En dat is positief nieuws in een moeilijke periode. Werknemers krijgen vrijwel direct steun en beseffen dat ze er niet alleen voor staan. Met outplacement worden ze immers geholpen aan een nieuwe baan.
Wilt u meer informatie over outplacement? Neem dan contact op met Outplacementbureau Werkcontact in Den Haag of kijk op Outplacementverzekering.nl.

https://www.outplacementverzekering.nl