Aeroxspecials
Image default
Financieel

Wat houdt personeelsmanagement in?

Het personeelsbeleid (HR Management en P&O) is het beleid van een bedrijf of organisatie op het gebied van personeelszaken. Soms hebben bedrijven te maken met specifieke branche-gerelateerde algemene afspraken zoals deze staan opgetekend binnen een CAO met de vakbonden bijvoorbeeld. Waarin ben je als bedrijf vrij te kiezen, en welke zaken zijn verplicht? Dit kan verschillen per branch. Afhankelijk van de grootte van de organisatie is er een eigen P&O afdeling aanwezig. Is dit niet het geval, dan kunt u een beroep doen op een adviesbureau. 

Wat omvat het personeelsbeleid?

Het personeelsmanagement kan verschillende aspecten omvatten, zoals:

  • Werving en selectie: Het proces van het vinden en aannemen van nieuwe medewerkers.
  • Opleiding en ontwikkeling: Het bieden van trainingen en cursussen om medewerkers te helpen hun vaardigheden en kennis te vergroten.
  • Salariëring en beloningsbeleid: Het bepalen van salarissen en andere vormen van beloning voor medewerkers, zoals bonussen, eindejaarsuitkeringen, in nature (fietsplan) of aandelenopties.
  • Arbeidsvoorwaarden: De afspraken die tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt over bijvoorbeeld werktijden, verlof, ziekteverzuim en pensioen.
  • Personeelszaken: Het beheren van personeelsadministratie, zoals het bijhouden van personeelsdossiers en het verwerken van veranderingen in personeelsgegevens.
  • Arbeidsverhoudingen: Het beheren van de relatie tussen werkgever en werknemer, inclusief het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het oplossen van eventuele conflicten.
  • Arbeidsomstandigheden: Het zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor medewerkers.
  • Loopbaanontwikkeling: Het begeleiden van medewerkers bij het maken van keuzes met betrekking tot hun loopbaan en het ondersteunen van hun professionele ontwikkeling.

Dit zijn enkele voorbeelden van wat er kan worden georganiseerd binnen personeelsbeleid in bedrijven. Het exacte personeelsbeleid kan verschillen per organisatie en kan afhankelijk zijn van de specifieke behoeften en doelstellingen van de organisatie. Meer weten? Bezoek de kennisbank personeelsmanagement

https://www.sep-hr.nl/